335 KDSH Niewidzialni

Profesjonalni Konspiratorzy

zastępowy: Paweł Górniak

członkowie: Jan, Mateusz, Dawid, Maciek, Adam, Szymon, Евгений

z

Kontakt

Drużynowy:

pwd. Krzysztof Szczurek HO

e-mail: krzysztof.szczurek@zhp.net.pl