335 KDSH Niewidzialni

Szyfry

zebrała Martyna Duśko

1. Ułamkowy 

ulamkowy

2. Zamiana

zamiana

3. Morse’a

morse-a

4. Sylabowe

sylabowe

5. Czekoladka 

czekoladka

6. Kaczor

kaczor

7. Matematyczny 

matematyczny

8. Tabliczka mnożenia 

tabliczka-mnozenia

9. Wsteczny

Wyróżniamy dwa typy tego szyfru.

  • Piszemy po kolei wszystkie wyrazy zdania od tyłu:

wsteczny

  • Piszemy całe zdanie od tyłu, np:

wsteczny-1

10. Mafeking

makefing

11. Dżdżownica

Jest to szyfr, do którego kluczem jest alfabet Morse’a. Kreskę, przedstawia się za pomocą wklęsłości, zaś kropkę za pomocą wypukłości.

dzdzownica

12. Liczby

liczby

Z tym, że:

  • Grupa od G do L otrzymuje znak „+”
  • Grupa od Ł do R otrzymuje znak„x”
  • Grupa od S do Z otrzymuje znak „-„

Na końcu wyrazu zapisujemy liczbę 7,8,9, zaś na końcu zdania kombinacje tych cyfr, np. 78. Kropkę oznacza się znakiem „=”.

Cyfry od 1 do 6 zastępujemy literami alfabetu od A do F; cyfry od 7 do 9 zastępujemy literami G, Ł, S; cyfrę 0 zastępujemy przekreślonym zerem: „Ø”.

Zaszyfrowanie wyrazu HARCBOOK:

HARCBOOK = 2+16x324x4x5+8, gdzie:

H = 2+                        O= 4x

A = 1                           O= 4X

R = 6x                         K= 5+

C = 3                           8= zakończenie wyrazu

B = 2

13. Karolinka

karolinka

Zaszyfrowany wyraz zapisujemy w postaci dwóch liczb, czyli np. zaszyfrowana litera K będzie wyglądała tak: 11, litera M- 66

14. Krzaki

krzaki

Szyfr ten jest kolejną interpretacją graficzną znaków alfabetu Morse’a. Tworzą go pionowe kreski tzn. dłuższe kreski to „kreski” z alfabetu Morse’ a, a krótsze to „ kropki”. Kreski łączą się ze sobą w dolnej części krótkimi kreskami, tworząc w ten sposób literę.

15. Ramka 

ramka

Jest to szyfr polegający na zamianie litery  w liczby. każda litera jest opisywana przez liczbę dwucyfrow. pierwsza cyfra pochodzi z górnego wiersza ramk, druga z lewej kolumny.

ZASZYFROWANY TEKST: PŁONIE OGNISKO

29- 38- 19- 58- 47- 56- 19- 27- 58- 47- 49- 18- 19

16. Cyfrowy

Należy przypisać każdej literze alfabetu unikalną liczbę, np. w następujący sposób:

cyfrowy

Zamiast liter w szyfrowanym wyrazie piszemy odpowiadające im liczby, np. wyraz harcerz:

cyfrowy-2

Następnie do uzyskanych liczb dodaje się kolejne cyfry dowolnej liczby, będącej kluczem, np. 1939:

cyfrowy-3

Wyraz HARCERZ po zaszyfrowaniu: “2, 27, 14, 29, 23, 20, 20”

17. Litwa

Cała umiejętność szyfrowania tym sposobem, polega na zamienieniu litery w cyfrę za pomocą następującego klucza:

litwa

Czyli, np.litera A to 17, litera O to 5 (ale też 6, 13 czy 15), itd.
Jeżeli litery nie ma w kluczu, piszemy ją w podstawowej formie,
jak np. literę d.
Na przykład wyraz harcerz:
HARCERZ = H, 17, R, 8, E, R, 11.

18. Dziesiątki 

Każdy tekst do zaszyfrowania dzielimy na “dziesiątki”, uważając odstęp między wyrazami też jako literę. Pamiętając, że ważne są tylko litery wpisane na miejsca : DRUGA, PIĄTA, ÓSMA i DZIEWIĄTA. Pozostałe miejsca uzupełniamy dowolnymi literami i cyframi.