335 KDSH Niewidzialni

Symbolika

KRZYŻ HARCERSKI

krzyz

 

 

 • – CZUWAJ – pozdrowienie  harcerskie, hasło wzywające do gotowości
 • – Wieniec z liści lauru – zwycięstwo
 • – Liście dębu – męstwo
 • – Okrąg – doskonałość
 • – Promienie słoneczne – dążenie harcerstwa do objęcia swym wpływem coraz szerszych kręgów młodych ludzi
 • – Ziarenka piasku – tyle ile ziarenek piasku, tyle harcerzy na świecie
 • – Lilijka –  jeden z symboli harcerstwa
 • – Dwie gwiazdki –  prawo i przyrzeczenie

 

WOSM

wosm

 

WORD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT
( ŚWIATOWA OGRANIZACJA RUCHU SKAUTOWEGO)

 • – Lilijka – symbol harcerstwa
 • – Dwie gwiazdki – prawo i przyrzeczenie
 • – Kolor fioletowy – królewski
 • – Kolor biały – czystość
 • – Krąg i węzeł –  bratnia wspólnota skautów
 • – Igła kompasu – wskazuje dobrą drogę

 

WAGGGS

wagggs

 

WORLS ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUT
(ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE PRZEWODNICZEK I SKAUTEK)

 • – Igła kompasu – harcerz wybiera dobrą drogę
 • – Dwie gwiazdki – prawo i przyrzeczenie
 • – Otwarty krąg – każdy  może dołączyć
 • – Kolor żółty – słońce
 • – Kolor niebieski – niebo
 • – Trzy listki koniczyny – służba Bogu, ludziom i Polsce

 

LILIJKA

lilijka

 

 • – ONC – ojczyzna, nauka, cnota
 • – Igła magnetyczna – podążanie w dobrym kierunku
 • – Lilijka – czystość
 • – Węzeł – codzienne wykonywanie dobrego uczynku
 • – Trzy ramiona – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim