335 KDSH Niewidzialni

Symbolika

KRZYŻ HARCERSKI

krzyz

 

 

 • – CZUWAJ – pozdrowienie  harcerskie, hasło wzywające do gotowości
 • – wieniec z liści lauru – zwycięstwo
 • – liście dębu – męstwo
 • – okrąg – doskonałość
 • – promienie słoneczne – dążenie harcerstwa do objęcia swym wpływem coraz szerszych kręgów młodych ludzi
 • – ziarenka piasku – tyle ile ziarenek piasku, tyle harcerzy na świecie
 • – lilijka –  jeden z symboli harcerstwa
 • – 2 gwiazdki –  prawo i przyrzeczenie

 

WOSM

wosm

 

WORD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT
( ŚWIATOWA OGRANIZACJA RUCHU SKAUTOWEGO)

 • – lilijka – symbol harcerstwa
 • – 2 gwiazdki – prawo i przyrzeczenie
 • – kolor fioletowy – królewski
 • – kolor biały – czystość
 • – krąg i węzeł –  bratnia wspólnota skautów
 • – igła kompasu – wskazuje dobrą drogę

 

WAGGGS

wagggs

 

WORLS ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUT
(ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE PRZEWODNICZEK I SKAUTEK)

 • – igła kompasu – harcerz wybiera dobrą drogę
 • – 2 gwiazdki – prawo i przyrzeczenie
 • – otwarty krąg – każdy  może dołączyć
 • – kolor żółty – słońce
 • – kolor niebieski – niebo
 • – 3 listki koniczyny – służba Bogu, ludziom i Polsce

 

LILIJKA

lilijka

 

 • – ONC – ojczyzna, nauka, cnota
 • – igła magnetyczna – podążanie w dobrym kierunku
 • – lilijka – czystość
 • – węzeł – codzienne wykonywanie dobrego uczynku
 • – trzy ramiona – służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim

Kontakt

Drużynowy:

pwd. Krzysztof Szczurek HO

e-mail: krzysztof.szczurek@zhp.net.pl