335 KDSH Niewidzialni

Samarytanka

1. Pozycja bezpieczna

bezpieczna

2. Odmrożenie

Odmrożenia to uszkodzenia skóry, które powstają w wyniku narażenia jej na niskie temperatury i wilgoć. Wyróżniamy cztery stopnie odmrożeń:

 1. PIERWSZY STOPIEŃ – polega na przejściowym zaburzeniu krążenia krwi w wyziębionym obszarze i objawia się między innymi bólem, zaczerwienieniem lub bladością, mrowieniem i lekkim obrzękiem.
 2. DRUGI STOPIEŃ – na powierzchni skóry pojawiają się pęcherze, dodatkowo jest ona sina i mocno obrzęknięta.
 3. TRZECI STOPIEŃ – skóra ulega martwicy, staje się purpurowa.
 4. CZWARTY STOPIEŃ ODMROŻEŃ – odmrożenia dotyczą całych części ciała, np. palca, w tym również kości. Są na tyle poważne, że uszkodzony narząd nie zawsze da się uratować.

POMOC: Należy jak najszybciej znaleźć się w ciepłym pomieszczeniu, pozbyć się ubrań i biżuterii. Odmrożone miejsca należy delikatnie ogrzać np. przykładając ogrzany ręcznik, mocząc w letniej wodzie (początkowo temperatura powinna być w granicach 30°C i powoli wzrastać do 36°C). Nie należy odmrożonych rąk przykładać np. bezpośrednio do kaloryfera ani przykładać termoforów z gorącą wodą. Odmrożonych miejsc nie należy pocierać ani masować. Jeżeli w odmrożonym miejscu powstały pęcherze, nie należy ich przekłuwać. W takiej sytuacji zaleca się nałożenie czystych opatrunków z wyjałowionej gazy. Należy pić ciepłe napoje, zjeść ciepłą zupę. Pod żadnym pozorem nie należy pić alkoholu. Skóra dobrze nagrzana powinna nabrać różowego koloru.

3. Oparzenie

Oparzenia to uszkodzenia tkanek skóry pod wpływem wysokiej temperatury.

Rodzaje oparzeń ciała:

 • – Oparzenia termiczne – powstają w wyniku działania ciepła (np. wrzątku, gorącego leju).
 • – Oparzenia chemiczne – są wywoływane przez  środki chemiczne o żrącym działaniu, takie jak kwasy,  sole metali ciężkich.

POMOC: Schłodzić  oparzone miejsce do momentu ustąpienia pieczenia. Jeśli jest taka możliwość, w oparzeniach lekkich (I lub II stopnia), poparzone miejsce trzymać pod strumieniem zimnej wody przez przynajmniej 10-15 minut.

4. Krwotok z nosa

Krwawienie z nosa to upływ krwi z uszkodzonych ścian naczyń krwionośnych nosa.

POMOC

 1. Poszkodowanego posadzić, głowę przechylić lekko do przodu.
 2. Zacisnąć skrzydełka nosa na ok. 10 min.
 3. Gdy krwotok  nie ustaje skontaktować się z lekarzem

NIE WOLNO PRZECHYLAĆ GŁOWY DO TYŁU- KREW SPŁYWA DO GARDŁA

5. Zawał serca

Zawał serca następuje w momencie zamknięcia naczynia krwionośnego w sercu, przez co dopływ krwi jest przerwany i do mięśnia nie dociera tlen. Powoduje to martwicę odciętego fragmentu serca.

Jeśli podejrzewamy, że chory ma zawał, musimy niezwłocznie powiadomić pogotowie.

POMOC: Najbezpieczniejsza jest pozycja leżąca oraz lekko podniesiony tułów. W takich chwilach niezbędne jest głębokie i jak najbardziej regularne oddychanie, więc należy je ułatwić. Należy pozbyć się wszystkich elementów garderoby, które w jakikolwiek – choćby minimalny – sposób, mogą ograniczać oddychanie.

6. Cukrzyca

Może przypominać zatrucie alkoholem, śmierdzi acetonem, drgawki, zaburzenia świadomości.

POMOC:

 • – Osoba przytomna: wywiad, podanie czegoś słodkiego do picia lub jedzenia np. woda z cukrem
 • – Osoba nieprzytomna: kontrola oddechu, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna, badanie

7. Amputacja

Amputacja urazowa – jest to odcięcie części ciała człowieka w wyniku wypadku.

POMOC:

 • – Poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi),
 • – unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,
 • – w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowy,
 • – zabezpieczyć kikut jałowym opatrunkiem,
 • – odnaleźć amputowaną część kończyny, zaopatrzyć jałowym opatrunkiem i włożyć do foliowej torebki. którą następnie należy umieścić w wodzie z lodem.

8. Krwotok wewnętrzny

Przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego i utrata krwi do tkanek.

OBJAWY: bladość powłok ciała, przyspieszone tętno, spadek ciśnienia, osłabienie, szum w uszach, mroczki przed oczami, zimny pot, niepokój.

POMOC: Krwawienia wewnętrznego nie jesteśmy w stanie zatamować. Przy podejrzeniu krwotoku wewnętrznego zawsze wzywamy pogotowie.

9. Omdlenie

Nagła, krótkotrwała utrata przytomności, wywołana niedotlenieniem mózgu. Przyczyną omdlenia może być: spadek ciśnienia tętniczego krwi, nadmierne odchudzanie, silny ból, zdenerwowanie, głód, silne emocje, widok krwi, itp.

OBJAWY POPRZEDZAJĄCE OMDLENIE :

zawroty głowy, bladość twarzy, mroczki przed oczami, mogą wystąpić zimne poty na czole i skroniach.

POMOC:

 • – rozluźnić uciskające części odzieży (krawat, kołnierzyk),
 • – udrożnić górne drogi oddechowe i skontrolować czynności życiowe,
 • – poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc lekarską,
 • – sprawdzić czynności życiowe, zapewnić komfort psychiczny i termiczny.

10. Udar słoneczny 

Przegrzanie organizmu w wyniku nadmiernego nasłonecznienia.

OBJAWY: zaczerwieniona, gorąca i sucha skóra, nudności i wymioty, wysoka gorączka i dreszcze, tętno zwolnione,  uczucie niepokoju, osłabienie.

POMOC:

 • – poszkodowanego przenieść do zaciemnionego, przewiewnego miejsca, ułożyć w wygodnej dla niego pozycji,
 • – rozluźnić uciskające części ubrania,
 • – stosować zimne okłady (rozpoczynając od głowy, karku, dłoni, stopniowo przechodząc na klatkę piersiową),
 • – przytomnemu podać małymi porcjami zimne napoje (najlepiej soki) bądź czystą wodę,
 • – kontrolować czynności życiowe,
 • – zapewnić komfort psychiczny,
 • – wezwać pogotowie.

11. Porażenie prądem

Może zdarzyć się wszędzie tam, gdzie przypadkowo dotkniemy nieosłoniętych przewodów elektrycznych. Uszkodzenia wywołane prądem elektrycznym zależą przede wszystkim od napięcia, natężenia prądu, czasu jego działania oraz drogi jego przepływu. W każdym przypadku dochodzi do zaburzenia podstawowych czynności życiowych: ośrodkowego układu nerwowego, oddychania i krążenia.

OBJAWY: porażone mięśnie gwałtownie kurczą się (dlatego poszkodowany nie może puścić przewodu elektrycznego), w miejscu zetknięcia z prądem występuje oparzenie lub zwęglenie tkanek.

POMOC:

 • – odłączyć prąd głównym wyłącznikiem,
 • – w przypadku braku czynności życiowych podjąć akcję resuscytacyjną,
 • – oparzone miejsca chłodzić przez 15-20 minut,
 • – założyć jałowy opatrunek na oparzone miejsca,
 • – okresowo kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,
 • – wezwać pomoc lekarską,

Musisz być w pełni świadomy zagrożenia, jakie stwarza woda będąca dobrym przewodnikiem elektryczności. Jeżeli obsługujesz urządzenie elektryczne (nawet sprawne) mając mokre ręce lub stojąc na mokrej podłodze, narażasz się na znaczne ryzyko porażenia prądem.

12. Złamanie

Jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej.

Złamania dzielimy na:

 • – zamknięte – tj. gdy skóra dookoła złamanej kości jest nienaruszona,
 • – otwarte – tj. gdy jest przerwana ciągłość skóry a kość może być narażona na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni skóry i powietrza.

POMOC:

 • – uszkodzone miejsce odsłaniamy tylko w przypadku podejrzenia istnienia rany poprzez rozcięcie lub rozprucie części ubrania,
 • – jeśli jest to złamanie otwarte tamujemy ewentualny krwotok i zakładamy na ranę jałowy opatrunek,
 • – unieruchamiamy przynajmniej dwa sąsiednie stawy tzn. leżący powyżej i poniżej złamania,
 • – nie nastawiamy i nie poruszamy uszkodzoną kończyną (konieczne czynności wykonujemy z naciągiem),
 • – poszkodowanemu należy zapewnić komfort termiczny i psychiczny,
 • – kontrolujemy tętno i wygląd palców na uszkodzonej kończynie oraz czynności życiowe poszkodowanego,
 • – wzywamy pogotowie,
 • – przy wykonywaniu unieruchomienia kończyn dolnych zawsze pamiętamy o wypełnieniu przestrzeni między nimi.