335 KDSH Niewidzialni

Punktacja indywidualna

Informacje na temat punktacji indywidualnej:

Obecność na zbiórce – 1 pkt
Przyjście w chuście i koszulce harcerskiej/ mundurze na zbiórkę – 1 pkt
Pomoc w sprzątaniu po zbiórce – 1 pkt

Obecność na biwaku – 6 pkt
Akcja zewnętrzna – 4 pkt
Zapłacone składki – 4 pkt
Harcerz miesiąca – 3 pkt

Otwarcie stopnia – 5 pkt
Zamknięcie stopnia – 10 pkt
Zdobycie sprawności ** – 4 pkt
Zdobycie sprawności *** – 6 pkt
Sprawność mistrzowska – 10 pkt
Zrealizowanie projektu – 8 pkt

Zdobycie plakietki drużyny – 4 pkt
Zdobycie plakietki szczepu – 4 pkt

Przyprowadzenie kogoś na zbiórkę – 2 pkt
Jeżeli przyprowadzona osoba zostanie w drużynie – 3 pkt

Dodatkowe aktywności 1-10 pkt

Kontakt

Drużynowy:

pwd. Krzysztof Szczurek HO

e-mail: krzysztof.szczurek@zhp.net.pl