335 KDSH Niewidzialni

Plakietka drużyny

Wymagania na Plakietkę 335 KDSH „Niewidzialni”

  1. Systematycznie uczęszcza na zbiórki przez co najmniej 3 miesiące.
  2. Ma opłacone składki harcerskie za cały rok.
  3. Wziął udział w biwaku lub obozie drużyny oraz w przynajmniej jednej akcji drużyny (akcja zarobkowa, wyjście drużyny itp.)
  4. Zna historię drużyny oraz życiorys jej bohatera, Mieczysława Karłowicza.
  5. Zdobył przynajmniej dwie sprawności **.

 

Kontakt

Drużynowy:

pwd. Krzysztof Szczurek HO

e-mail: krzysztof.szczurek@zhp.net.pl