335 KDSH Niewidzialni

Plakietka drużyny

 

Wymagania na Plakietkę 335 KDSH „Niewidzialni”

  1. Harcerz systematycznie uczęszcza na zbiórki przez co najmniej 3 miesiące.
  2. Harcerz ma opłacone składki harcerskie za cały rok.
  3. Harcerz wziął udział w biwaku lub obozie drużyny oraz w przynajmniej jednej akcji drużyny (akcja zarobkowa, wyjście drużyny itp.)
  4. Harcerz zna historię drużyny oraz życiorys jej bohatera, Mieczysława Karłowicza.
  5. Harcerz zdobył przynajmniej dwie sprawności **.

plakietka335