335 KDSH Niewidzialni

Czym jest harcerstwo?

Harcerstwo to ponad stuletni ruch, który za swoją misję przyjął wszechstronne wychowywanie młodych ludzi. Kontynuując myśl założyciela światowego ruchu skautowego, Roberta Baden-Powella, organizacje harcerskie pracują z młodymi ludźmi sprawdzonym systemem – metodą harcerską. Zakłada ona uczenie w działaniu  poprzez stale  doskonalony
i stymulujący program realizowany w małych grupach.
Podstawę ideową i jednocześnie opis ideału wychowawczego stanowi Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 

335 KDSH „Niewidzialni” wchodzi w skład Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), największej organizacji harcerskiej w Polsce, skupiającej ponad 110 tys. członków. Misją ZHP jest  wychowywanie   młodego   człowieka,  czyli   wspieranie   go  we  wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. 

Nasza drużyna liczy około 20 członków obu płci. Spotykamy się co tydzień na trwających półtorej godziny zbiórkach. W  ich trakcie  wspólnie  spędzamy czas,  poznajemy  swoje  pasje i  rozwijamy  umiejętności.  Trzy  razy  w  roku  organizujemy też weekendowe biwaki, kilkukrotnie bierzemy również udział w różnorodnych akcjach   naszego   szczepu.
W wakacje zabieramy naszych podopiecznych do lasu, na trzytygodniowy obóz pod namiotami. 

Program na zbiórkach oraz wyjazdach drużyn jest przygotowywany przez kadrę drużyny. Pracą drużyny kieruje drużynowy – aktualnie funkcję tę pełni druh Krzysztof Szczurek.  Drużynowy   nie   działa    jednak   sam,  do   pomocy   ma  zawsze  przybocznych
i zastępowych. Funkcje przybocznych w naszej drużynie pełnią aktualnie Gabrysia Gontarz oraz Paweł Górniak. Wszystkie zajęcia są przygotowywane tak, by były atrakcyjne dla harcerzy, ale równocześnie bezpieczne. 

 529071_557966314262742_678788712_n